MK2 F400

Nové

Kód Obr. D(mm) d(mm) L(mm) Dostup. Cena
124.060.00 MK2 F400 24 6 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks
124.064.00 MK2 F400 24 6,35 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks
124.080.00 MK2 F400 24 8 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks
124.095.00 MK2 F400 24 9,52 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks
124.100.00 MK2 F400 24 10 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks
124.120.00 MK2 F400 24 12 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks
124.127.00 MK2 F400 24 12,7 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks
124.140.00 MK2 F400 24 14 31 1-4 týždne 15,29 € bez DPH
18,35 € s DPH
ks