Nové

Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo

Nové

Titebond Liquid Hide Glue je prvé glejové lepidlo, ktoré sa ponúka v tekutom stave pripravenom na použitie. Nevyžaduje žiadny ohrev a miešanie. Profesionáli používajú Titebond Liquid Hide pre jeho výnimočnú pevnosť, dlhú montážnú dobu, pružnosť a jedinečný prenos zvuku v neskreslenej podobe.

Viac detailov

Kód Obr. V Dostup. Cena
123-5012 Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo 118 ml 1-4 týždne 4,97 € bez DPH
5,96 € s DPH
ks
123-5013 Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo 237 ml 1-4 týždne 7,86 € bez DPH
9,43 € s DPH
ks
123-5014 Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo 473 ml 1-4 týždne 14,12 € bez DPH
16,94 € s DPH
ks

Detaily

Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti tečeniu, ponúka skvelú brúsiteľnosť a možno ho povrchovo upravovať lakovaním a pod .. Jeho citlivosť na vyššiu teplotu umožňuje jednoduchú demontáž častí, čo je zásadný prínos pre reštaurovanie nábytku alebo opravu hudobných nástrojov. Ideálne pre všetky reštaurátorské práce, opravy a stavbu hudobných nástrojov, lepenie dýh a pod.

Vzhľadom k jedinečným vlastnostiam tohto lepidla odporúčame kúpiť množstvo iba pre danú prácu, nie skladovať po dlhú dobu. Po otvorení sa musí použiť celé balenie. Nie je vhodný pre vonkajšie použitie.

• Pripravené k okamžitému použitiu.
• Typ – glutinový glej s prísadami.
• Vynikajúca brúsiteľnosť a odolnosť proti tečeniu.
• Vhodné na drevo a látky.
• Použitie iba v interiéri.
• Umožňuje rozoberateľný spoj po zahriatí.
• Dlhá doba fixácie pre preciznú montáž.
• Nevhodné na dlhé skladovánie, po otvorení nutné spotrebovať.

• Typ: Glutinový glej s prísadami
• Použitie: Interiér
• Doba otvorenia: max. 15 minút
• Celková montážna doba:  30
60 minút  
• Úplne zaschnutie:  24 hodín
• Pracovná a skladovacia teplota: 10 ° 
30° C
• Pevnosť spoja:  DIN EN 204 / D2

 Nebezpečenstvo:


Výstražné upozornenia 

H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia
P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102  Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280  Noste ochranné okuliare.
P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310  Okamžite volajte lekára