Nové

Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo

Nové

Titebond Liquid Hide Glue je prvé glejové lepidlo, ktoré sa ponúka v tekutom stave pripravenom na použitie. Nevyžaduje žiadny ohrev a miešanie. Profesionáli používajú Titebond Liquid Hide pre jeho výnimočnú pevnosť, dlhú montážnú dobu, pružnosť a jedinečný prenos zvuku v neskreslenej podobe.

Viac detailov

  KódObr.VDostup.Cena
  123-5012 Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo118 ml 1-4 týždne4,97 € bez DPH
  5,96 € s DPH
  ks
  123-5013 Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo237 ml 1-4 týždne7,86 € bez DPH
  9,43 € s DPH
  ks
  123-5014 Titebond Liquid Hide Glejové lepidlo na drevo473 ml 1-4 týždne14,12 € bez DPH
  16,94 € s DPH
  ks

  Detaily

  Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti tečeniu, ponúka skvelú brúsiteľnosť a možno ho povrchovo upravovať lakovaním a pod .. Jeho citlivosť na vyššiu teplotu umožňuje jednoduchú demontáž častí, čo je zásadný prínos pre reštaurovanie nábytku alebo opravu hudobných nástrojov. Ideálne pre všetky reštaurátorské práce, opravy a stavbu hudobných nástrojov, lepenie dýh a pod.

  Vzhľadom k jedinečným vlastnostiam tohto lepidla odporúčame kúpiť množstvo iba pre danú prácu, nie skladovať po dlhú dobu. Po otvorení sa musí použiť celé balenie. Nie je vhodný pre vonkajšie použitie.

  • Pripravené k okamžitému použitiu.
  • Typ – glutinový glej s prísadami.
  • Vynikajúca brúsiteľnosť a odolnosť proti tečeniu.
  • Vhodné na drevo a látky.
  • Použitie iba v interiéri.
  • Umožňuje rozoberateľný spoj po zahriatí.
  • Dlhá doba fixácie pre preciznú montáž.
  • Nevhodné na dlhé skladovánie, po otvorení nutné spotrebovať.

  • Typ: Glutinový glej s prísadami
  • Použitie: Interiér
  • Doba otvorenia: max. 15 minút
  • Celková montážna doba:  30
  60 minút  
  • Úplne zaschnutie:  24 hodín
  • Pracovná a skladovacia teplota: 10 ° 
  30° C
  • Pevnosť spoja:  DIN EN 204 / D2

   Nebezpečenstvo:


  Výstražné upozornenia 

  H318  Spôsobuje vážne poškodenie očí.

  Bezpečnostné upozornenia
  P101  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
  P102  Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P280  Noste ochranné okuliare.
  P305+P351+P338  PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  P310  Okamžite volajte lekára