Nové

Titebond Melamine Lepidlo na drevo

Nové

• Priehľadná farba po vytvrdnutí.
• Rýchla fixácia s dlhšou dobou otvorenia.
• Hustejšie zloženie – minimálne stekanie.
• Použitie iba v interiéri.
• Lepí melamínové, vinylové a HPL materiály k poréznym materiálom.
• Jednoduché čistenie vodou, nehorľavé.

Viac detailov

  KódObr.VDostup.Cena
  123-4014 Titebond Melamine Lepidlo na drevo473 ml 1-4 týždne10,00 € bez DPH
  12,00 € s DPH
  ks

  Detaily

  Titebond Melamine Lepidlo na drevo je nehorľavé vinylacetátové lepidlo ľahko čistiteľné vodou. Má nízky zápach a priehľadnú farbu po vytvrdnutí. Je ideálne pre lepenie detailných prác, ktoré vyžadujú ľahké lepenie bez stekania. Lepidlo je určené k lepeniu dreva, drevotriesky, MDF dosiek a ďalších poréznych materiálov k syntetickým materiálom, akými je melamín, vinyl, HPL, alebo tiež ku kovom. Rýchla fixácia s dlhšou dobou otvorenia umožňuje presné zrovnanie dielov. Lepidlo nie je vhodné na vonkajšie použitie a konštrukčné spoje.

  • Typ: Špeciálna emulzia vinylacetátu
  • Použitie: Interiér
  • Doba otvorenia: max. 5 minút
  • Celková montážna doba: 10-15 minút  
  • Úplné zaschnutie: 24 hodín
  • Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C
  • Pevnosť spoja: DIN EN 204


  Nebezpečenstvo

  Výstražné upozornenia 
  H360FD  Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

  Bezpečnostné upozornenia 
  P102   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  P201   Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  P280   Noste ochranné rukavice.
  P308+P313   Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
  P405   Uchovávajte uzamknuté.
  P501   Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.