Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3

Nové

• Vysokopevnostné vode odolné lepidlo.
• Ideálne pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
• Odolnosť voči vode D3.
• Silná počiatočná lepivosť a rýchle tuhnutie.
• Ideálne pre vysokofrekvenčné lepenie a lisovanie za tepla.

Viac detailov

7 položky

Kód Obr. V Dostup. Cena
123-5003 Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3 237 ml Skladom 2 ks 5,49 € bez DPH
6,59 € s DPH
ks
123-5004 Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3 473 ml Skladom 3 ks 8,80 € bez DPH
10,56 € s DPH
ks
123-5005 Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3 946 ml Skladom 2 ks 13,35 € bez DPH
16,02 € s DPH
ks
123-5006 Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3 3,78 l 1-4 týždne 35,20 € bez DPH
42,24 € s DPH
ks

Detaily

Titebond II Premium je vysokopevnostné vodeodolné lepidlo, ktoré splňuje prísnu americkú normu ANSI Typ 2 špecifikácie odolnosti voči vode. Lepí všetky drevené vonkajšie konštrukcie vrátane záhradného nábytku. Titebond II Premium poskytuje silnú počiatočnú lepivosť v krátkej dobe, vysokú pevnosť a vynikajúcu brúsiteľnosť. Titebond II Premium je ľahko použiteľný, netoxický, odolný voči zlým poveternostným podmienkam. Lepidlo je možné ľahko očistiť navlhčenou handričkou.

• Typ: Polyvinyl acetát PVA
• Použitie: Interiér a exteriér
• Doba otvorenia: max. 5 minút
• Celková montážna doba: 10–15 minút
• Úplné zaschnutie: 24 hodín
• Pracovná a skladovacia teplota: 10–30 °C
• Skupina namáhania: DIN EN 204 / D3

Pozor:
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych/regionálnych/štátnych/medzinárodných predpisov